Type by Shigenobu Fujita

Designer
Foundry
Jul 5, 2017 Tsukushi Antique Gothic